Miljö

Miljöarbete växer inte på träd

Frixol ligger långt framme när det gäller miljöanpassade smörjprodukter och i sortimentet hittar du flera förnyelsebara smörjmedel med mycket goda egen­skaper. Men vårt miljöarbete sträcker sig längre än så. Vi tar även hand om din gamla olja på ett miljöanpassat sätt. I all olja som använts finns ämnen som inte bör komma ut i vår natur.

Oftast är det inte själva oljan som är skadlig utan de ämnen som bildas när den hettas upp och de metallpartiklar som samlas i smörjmedlet. Därför är det viktigt att samla upp all använd olja så att den kan omhändertas på ett miljömedvetet sätt.

Vår samarbetspartner Ragn-Sells kommer och hämtar din förbrukade olja för återvinning. Kontakta oss för prisinformation. På så vis underlättar du för vår logistik och medverkar till en miljövänlig hantering.