Oljehjälpen

Vi hjälper dig att hitta i oljedjungeln

Att hitta precis den motorolja du be­höver är inte alltid så lätt. Förutom SAE-systemets viskositetsklass har förpackningen också uppgifter om vilken kvalitetsklass oljan uppfyller. ACEA (Association des Constructeurs ­Europèens d’Automobiles) är en av de två stora kvalitetsklasserna, API ­(American Petroleum Institute) är den andra. ACEA-systemet, som tagits fram för europeiska fordon, delar in motor­oljorna i tre klasser: A för bensin­motorer, B för lättare dieselmotorer och C för tunga dieselmotorer.

Här följer en vägledning för att hitta rätt motorolja för ditt fordon.

Hitta

ACEA

Personbilar och lätta lastbilar, SUV, VAN, Pick-ups
ACEA A1/B1 Bensin- (A) och lätta dieselmotorer (B). Bränslesparnormering
ACEA A3/B3 Högsta viskositet bensin- och dieselmotorer, t.ex pick-ups/vans
ACEA A3/B4 Högprestandamotorer, bensin- och diesel med direkt injektion
ACEA A5/B5 Förlängda intervaller i högprestandamotorer.

Bensin & diesel. Lågfriktionsolja

”C” – ny normeringsklass för dieselpartikelfilter DPF, CPF
ACEA C1/C4 Högprestandamotorer, bensin & diesel. Low-SAPS, låg viskositet som en A5/B5 nivå.
ACEA C2 Samma som ovan, men en mid-SAPS, låg basoljevisk. (A5/B5 nivå).
ACEA C3 Samma som ovan men en mid-SAPS, normal viskositet.
SAPS: Sulfonerad aska, fosfor och svavel.

Tunga fordon/ lastbilar

ACEA E2 Diesel normala bytesintervaller äldre motorer
ACEA E3 Diesel 30 000- 40 000 km
ACEA E4 Diesel (Mercedes) 100 000 km
ACEA E5 Diesel (Mercedes, VDS-3, Scania ) 60 000 km
ACEA E6/E7/E9 EURO 4/5. EGR och SCR avgasrening
HAEVY DUTY GLOBAL DHD-1 Avsedd för dieselmotorer, och fordon med en bruttovikt på minst 3900 kg eller högre

API (American Petroleum Institute)

API SN S = Service. Högsta motoroljenorm bensinmotorer (N)
API CF C = Commercial. Lätta dieselmotorer (F)
API CI-4+ Högsta motoroljenorm tyngre dieselmotorer
ILSAC-GF3 /4 API:s bränslesparnormering

Tvåtaktsoljor

API TA Luft-/ vattenkylda småmotorer & mopeder
API TC+ Luft-/ vattenkylda högeffektsmotorer- motorcyklar, snöskotrar etc.
API TC-W3 Vattenkylda utombords- och snöskotermotornormering

Japanska normeringar

JASO FD Högsta normering MC tvåtaktsoljor
JASO MA/MB MC-normering friktionsklasser för bland annat kopplingsfunktionen
JASO MA1/ MA2 MC-normering (som ovan)
JASO 1A Växellådsoljor

Oljelexikon

Additiv Medel tillsätts smörjmedel,
drivmedel och eldningsolja.

API American Petroleum Institute, som är det amerikanska petroleuminstitutet.

Askhalt  Rest av aska som återstår när en olja har förbränts fullständigt. Askhalten anges i massprocent och askan består av oorganiska salter, oxider eller mineraler.

ASTM American Society for Testing and Materials.

Bentonit Lera, används som förtjockningsmedel för högtemperaturfett.

ACEA Sammanslutning av europeiska biltillverkare inom EU.

CP centiPoise, måttenhet för dynamisk viskositet; mPa.s.

EST centiStoke, måttenhet för kinetisk viskositet. (1cSt = mPa.s/täthet = mm2/s)

Cracking Molekylkrossning, tungaoljemolekyler krossas till lätta.

Detergent Upplösande tillsatsmedel.

Dispergent Tillsatsmedel, som håller föroreningar finfördelade i oljan.

DIN Deutsche Industrie-Normen

Droppunkt  Temperatur där ett fett släpper ifrån sig en första droppe olja.

Emulgerbar olja Olja som blandar sig med vatten.

EP Extreme Pressure, högtryckstillsats till olja och fett.

Feta oljor Animaliska och vegetabiliska oljor.

Flampunkt Den temperatur som oljan har när de avgivna gaserna antänds av en öppen låga. Mäts enligt COC-metoden (Cleveland Open Cup)

Friktion Motstånd mot rörelse.

Glykol En typ av alkohol, som används inom smörjmedelstekniken.

Grafit Ett fast smörjmedel, som används som tillsats till olja och fett.

HD-olja Heavy Duty – äldre beteckning på motoroljor med rengörande tillsatser.

IR Infraröd spektrofotometer för analys av smörjmedel.

Korrosionsskydd Tillsatsmedel mot rost och korrosion.

Litiumkomplexfett Smörjfett förtjockat med komplex litiumtvål, används vid högre arbetstemperaturer.

MIL-L xxx Amerikanska militära specifikationer. (MIL-L-2105C = API GL-5) (MIL-L-46152D = API SG)

Molybdendisulfid (MoS2) Ett fast tillsatsmedel till oljor och fett.

Naftenbasolja Mineralolja, med goda flytegenskaper vid låga temperaturer.

NMMA National Marine Manufacturers Association, arvtagare till BIA – Boating Industry Association.

NLGI Klassificeringssystem för smörjfett efter konsistens.

OEM Original Equipment Manufacturer.

Oxidationsskydd Tillsatsmedel som motverkar  att oljan oxiderar och ger längre livslängd.

PAO Polyalfaolefiner, dvs. en typ av syntetisk basolja som är blandbar med mineralolja.

Paraffinbasolja Mineralolja som är den mest använda typen av basolja i smörjmedel.

Polymer Långa molekylkedjor. Syntetisk tillsats för att förbättra oljans flytförmåga.

Pour Point (flytpunkt) Den lägsta temperatur, vid vilken en olja fortfarande är flytande (under nedkylning).

PPM Parts Per Million, en koncentration av 1/1 000 000 av ett ämne i en blandning.

Processolja Olja som ingår eller förbrukas i en produktion.

Pumpbarhet Den lägsta temperatur vid vilken det är möjligt att pumpa oljan.

SAE Society of Automotive Engineers,  en förening av amerikanska motortillverkare och tekniker, SAE systemet används för gradering av motor och växellådsoljors viskositet.

Silikoner Vattenbeständiga och starkt vattenavstötande polymerer.

Skumbildning Uppstår när luftbubblor piskas in i olja. Minskas med skumdämpande tillsatser. Bubblorna försämrar smörjningsegenskaperna och ökar oxideringen.

Slam Avsättningar av föroreningar, speciellt i motorer.

Spillolja Begagnad smörjolja, som måste destrueras.

Syntetisk olja Smörjoljor med basoljan framställd genom en kemisk process. Utgångsmaterialet är oftast råolja eller gas.

TBN Total Base Number. Anger en oljas förmåga att neutralisera syror.

Tillsatsmedel Medel som förbättrar oljans naturliga egenskaper.

Tribologi Läran om smörjning, friktion och nötning.

VI Viskositetsindex, ett uttryck för oljans motstånd mot att förändra viskositet vid temperaturvariationer.

Viskositet Betecknar en vätskas tjockhet eller flytförmåga