Sågkedjeolja

Sågkedjeolja

Frixol Sågkedjeolja Standard

Användningsområde:

Frixol Sågkedjeolja Standard är en olja avsedd för smörjning av motorsågskedjor och kedjetransportörer. Frixol Sågkedjeolja Standard är lämplig som ”året­runt­olja”.
ISO VG 100

Kvalitetsnivå:

ISO 6743/0 kategori Y

Storlekar:

  • 20-litersemballage
  • 208-litersfat
  • IBC 1000-literscontainer
  • Bulk

Filer för nedladdning

Frixol Sågkedjeolja Bio 68

Användningsområde:

Frixol Sågkedjeolja Bio68 är en vegetabilisk olja avsedd för smörjning av motorsågskedjor och kedjetransportörer. Speciellt utvecklad för användning känsliga områden där en biologiskt nedbrytbar olja krävs, t ex i vattentäkter.

OBS! Redskap som använder Frixol Sågkedjeolja Bio68 måste ren­göras innan långvarig förvaring. Annars finns risk för beläggningar som kan äventyra redskapens funktion. Frixol Sågkedjeolja Bio68 är avsedd för ”året­runt­bruk”.

Kvalitetsnivå:

ISO 6743/0 kategori Y, RAL­UZ 48 (biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja)

Storlekar:

  • 20-litersemballage

Filer för nedladdning