Smörjfett

Smörjfett

Frixol Smörjfett Universal LK EP 2.5

Användningsområde:

Högtemperaturfett. Frixol Smörjfett Universal LK EP 2,5  är ett litiumkomplexförtvålat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser.

Kvalitetsnivå:

STD 97720, DIN 51502, KP2.5N­30, ISO 6743, ISO­L­XCDIB2.5

Storlekar:

 • 0,4 kg patron

Filer för nedladdning

Frixol Smörjfett Multi EP 2

Användningsområde:

Entreprenad- och marinfett. Frixol Smörjfett Multi EP 2 är ett ­vattenfritt kalciumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser.är speciellt anpassat för tungt belastade glid- och rullningslager vid normala temperaturer och måttliga varvtal samt för smörjning av chassis, entreprenad-, jordbruks och skogsmaskiner, skördare, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande. Utmärkt för marina applikationer. Det är speciellt lämpligt när förlängda smörjintervall är en praktisk nödvändighet, för högt belastade eller stötbelastade fettsmorda appliceringar förekommer eller när exceptionellt god vidhäftning och rostskyddsförmåga önskas.

Kvalitetsnivå:

DIN 51502, KP2K-20,  ISO 6743, ISO-L-XBCIB2

Storlekar:

 • 50 kg
 • 18 kg
 • 0,4kg patron

Filer för nedladdning

Frixol Smörjfett Bio EM 2

Användningsområde:

Entreprenad­ och marinfett. Frixol Smörjfett Bio EM 2 är ett kalciumförtvålat fett baserat på bio­ logiskt nedbrytbara estrar. Tack vare extrem vidhäftning och nedbrytbarhet lämpar sig produkten mycket väl som bl.a. sågked­ jefett. Smörjförmågan och skyddet i korrosiv miljö är mycket bra och andra användningsområden kan därför vara tungt belastade lager i marin miljö. Även lämpligt i övrig jordbuks­ och entreprenad­ sektor där krav på användning av nedbrytbara fetter kan finnas. Det är lätt pumpbart i de flesta centralsystem, även vid riktigt låga temperaturer.

Kvalitetsnivå:

DIN KP2K­20, ISO L­XC(F)BIB2

Storlekar:

 • 50 kg
 • 18 kg
 • 0,4kg patron

Filer för nedladdning

Frixol Smörjfett CF 00

Användningsområde:

Centralsmörjfett. Frixol Smörjfett CF 00 är ett halvflytande litiumkomplexförtvålat centralsmörjfett innehållande EP­additativ och rostskyddande tillsatser. Fettet tål att utsättas för höga och långvariga tryck utan att separera. Speciellt anpassat för centralsmorda glid­ och rullningslager där ett halvflytande fett krävs samt fordonssmörjning vintertid.

Kvalitetsnivå:

DIN 51502, KP00G­35, ISO 6743, ISO­L­XCBIB00

Storlekar:

 • 50 kg
 • 18 kg

Filer för nedladdning

Frixol Smörjfett CF2

Användningsområde:

Universalfett. Frixol Smörjfett EP2 är ett litiumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjför­ måga innehållande EP­additiv och rostskyddande tillsatser. Typiska användningsområden, industri: Smörjning av såväl små lätt belastade som stora tungt belastade glid­ och rullningslager. Även för helfyllnad av engångssmorda lager, för vibrerande och våta in­ byggnader. Typiska användningsområden, fordon: Chassismörjning, även hjullager samt till de flesta entreprenadmaskiner.

Kvalitetsnivå:

DIN 51502, KP2K­30, ISO 6743, ISO­L­XCCIB2

Storlekar:

 • 50 kg
 • 18 kg
 • 0,4kg patron

Filer för nedladdning